Menedżer ds. Sprzedaży


Kluczowe zadania:

Kwalifikacje i kompetencje kandydata:

Oferujemy:

Jeżeli chcesz zaaplikować na to ogłoszenie prosimy o umieszczenie klauzuli, że wyrażasz zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeby obecnego procesu rekrutacji, prowadzonego
przez DEA Trening na rzecz PHU Józef Krupa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie CV w terminie do 14.09.2018r.
Oświadczamy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty spełniające nasze wymagania.

Aplikuj